Izrada više inačica logotipa sa i bez naziva u različitima bojama: